Financování

  • rezervační poplatek 50.000Kč do doby vydání stavebního povolení, poté do 10dnů doplatek 150.000Kč do plné rezervace
  • smlouva o smlouvě budoucí kupní (SOSBK), která již obsahuje podmínky budoucí kupní smlouvy a bude připravena dle podmínek hypoteční banky
  • do 30 dnů po podpisu SOSBK zaplacení 10% kupní ceny na projektový účet
  • do 14 dnů po kolaudaci zaplacení zbytku kupní ceny a podpis kupní smlouvy
  • následné podání žádosti do katastru nemovitosti o převodu vlastnických práv
  • developer si vyhrazuje právo podmínky financování změnit
Doporučený partner pro financování 4fin